Vzdělávání pedagogů

ICT – “Co už máme” (B1)


Každý zapojený pedagog do projektu absolvuje 25 hodin studia formou blended-learning (prezenčně 5 hodin výuky na své škole, doplněno 20 hodinami e-learningu). Téma si partner v projektu volí dle potřeby a toho, co již mají na škole. Školení probíhá přímo na domovské škole zapojených pedagogů.

Témata B1:

 • Metodologie tvorby e-learningových kurzů
 • Práce s interaktivní tabulí, 5 hodin prezenčně
 • Zpracování dat, 5 hodin prezenčně
 • Počítačem podporovaná výuka
 • Zpracování textových a grafických informací
 • Moderní cloudová řešení - práce s Office 365
 • Moderní cloudová řešení - práce s GoogleApps
 • Podpora ICT se zaměřením na tvorbu multimediálních studijních opor pro žáky ZŠ, SŠ pro využití moderních prostředků ICT ve výuce (např. práce s Moodle, tvorba animací, záznam a zpracování videa, pokročilá práce s digitální fotografií atp.)

ICT – “Co chceme” (B2)

Každý zapojený pedagog do projektu absolvuje 25 hodin studia formou blended-learning (prezenčně 5 hodin výuky na své škole, doplněno 20 hodinami e-learningu).

Školení probíhá přímo na domovské škole zapojených pedagogů.

Témata B2:

 • Práce s dotykovým zařízením (notebook, tablet, netbook)
 • Moderní cloudová řešení - práce s Office 365
 • Moderní cloudová řešení - práce s Google Apps
 • Moderní cloudová řešení - práce s iCloud a iWork

ICT – “Oborové didaktiky” (B3)

Každý zapojený pedagog v projektu absolvuje kurz realizovaný prezenčně s podporou e-learningu, tzv. blended-learning. Prezenční forma bude realizovaná přímo na jednotlivých školách nebo dle regionu, tak aby se naplnila kapacita kurzu a účastníci mohli vzdělávací akci využít pro osobní setkání s jinými pedagogy v oboru.

Kurzy budou trvat 5 hodin prezenčně. Prezenčně v této aktivitě jeden účastník projde min. 5 hodinami praktické výuky zaměřené na využití ICT techniky v daném předmětu na základních a středních školách. Tato prezenční forma je podpořena 20 hodinami e-learnigového kurzu. Každý účastník má možnost využít mentora a helpdesku, který je v rámci klíčové aktivity A02 k využití po celou dobu realizace projektu.

Témata v B3:

 • Moderní přístupy k výuce matematiky (využití moderních zařízení ve výuce)
 • Moderní přístupy k výuce fyziky (využití moderních zařízení ve výuce)
 • Moderní přístupy k výuce chemie (využití moderních zařízení ve výuce)
 • Moderní přístupy k výuce biologie (využití moderních zařízení ve výuce)
 • Moderní přístupy k výuce dějepisu (využití moderních zařízení ve výuce)
 • Moderní přístupy v jazykové výuce (využití moderních zařízení ve výuce)
 • Moderní přístupy ve výuce informatiky (využití moderní techniky ve výuce)
 • Moderní přístupy ve výuce přírodopisu (využití moderní techniky ve výuce)

 Pozn. témata oborových didaktik budou zvolena dle poptávky ze strany cílové skupiny.

 

Comments