Vdělávání ředitelů

Kurz VZMR


Anotace:
Proškolení ředitele školy a případně dalšího odpovědného pracovníka školy v oblasti zadávání veřejných zakázek dle postupu uvedeného v Příručce pro příjemce v kap. 7 Závazné postupy pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, kdy zadavatel není povinen postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením na postup uvedený v kap. 7.5/B.

Kurz je rozdělen do tří bloků.
V prvním se účastníci dozvědí o základních, obecných zásadách zadávaní veřejných zakázek, a o nejdůležitějších principech Zákona o veřejných zakázkách. Ujasní si dělení zakázek podle druhu a hodnoty a naučí se správně určovat předpokládanou hodnotu zakázky.

Druhý blok je věnován podrobnému návodu, jak zadávat veřejné zakázky malého rozsahu dle Příručky pro příjemce finanční podpory z Operačního program Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Poslední blok je věnován diskuzi, dotazům a podrobnějšímu výkladu těch otázek, které jsou pro účastníky kurzu nejzajímavější a nejpřínosnější.
Ċ
jiri.ottmar@usp-uhk.cz,
30. 11. 2014 10:33
Ċ
jiri.ottmar@usp-uhk.cz,
30. 11. 2014 10:33
Comments